DRUKUJ
2016-02-03

Ocena prawna projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady

Ocena prawna projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

 

 

Przedmiot Opinii stanowi ocena prawna projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej (COM(2013) 147 final – zwanego dalej „Projektem” lub „Projektem Rozporządzenia”) w zakresie zgodności Projektu z zasadami pomocniczości oraz proporcjonalności wyrażonymi w Traktacie o Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/30)