DRUKUJ
2016-02-18

Analiza prawna dotycząca różnicowania stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego pod kątem
pomocy publicznej oraz przepisów obowiązujących
w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 

Zgodnie z umową z dnia17 czerwca 2013 roku, przekazujemy memorandum przedstawiające:

 

  • analizę prawną dotyczącą różnicowania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr148, poz. 886) („Rozporządzenie w sprawie stawek”), pod kątem niedozwolonej pomocy publicznej;

 

  • analizę prawną przepisów obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej dotyczącą obniżonych stawek lub zwolnień z opłat za zajęcie pasa drogowego stosowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w przypadku obiektów i urządzeń infrastruktury, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej;

 

  • wnioski z analiz, o których mowa powyżej.