DRUKUJ
2013-10-04

Konkurs na realizacje zadania publicznego pod
nazwą „Technologie informacyjno-komunikacyjne
na rzecz budowania kultury społeczeństwa
informacyjnego”

Konkurs na realizacje zadania publicznego pod nazwą Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

 

Szczegółowe informację na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach

 

Termin składania ofert upływa 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.

                                                                                                                                                  

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wsparcia Inicjatyw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MAC, pod numerem telefonu 22 556 84 30 lub pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.DSI@mac.gov.pl .

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Wyniki postepowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”

 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że w dniu 6 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego”. Celem konkursu było wyłonienie najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie działań, których efektem będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

 

                Na konkurs wypłynęło 29 ofert. Komisja konkursowa wskazała 2 projekty, które otrzymają dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego. W odniesieniu do wskazanych ofert komisja konkursowa zdecydowała o ograniczeniu kwoty wnioskowanej dotacji.

 

  • Proponowana kwota dotacji dla projektu Fundacji Dzieci Niczyje - Trening kompetencji cyfrowych, została obniżona z wnioskowanej kwoty 46 922,00 zł do kwoty 45 000, 00 zł.
  • Proponowana kwota dotacji dla projektu Związku Harcerstwa PolskiegoSpołeczeństwo cyfrowe, została obniżona z wnioskowanej kwoty 430.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

 

Powyższe oferty w ocenie komisji konkursowej w najwyższym stopniu wpisały się w cele konkursu na realizację zadania publicznego. Wskazane podmioty dają gwarancję rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia działań zawartych w ofertach. Wyłonione projekty charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności, ogólnopolskim zasięgiem oddziaływania oraz dużą trwałością rezultatów realizacji.

 

Poniżej w załącznikach zamieszczone zostały umowy zawarte ze zwycięzcami konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego.