DRUKUJ
2021-05-17

Certyfikat pieczęci elektronicznej podpisu
zaufanego

Certyfikat pieczęci elektronicznej do weryfikacji integralności danych podpisanych przy użyciu podpisu zaufanego oraz autentyczności tego podpisu o którym mowa w §15 ust 4 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1194). 

 

https://pz.gov.pl/Certyfikaty_PZ.7z