DRUKUJ
2013-11-14

Procedura rozeznania rynku w zakresie składania
ofert na wykonanie zamówienia polegającego na
opracowaniu "Wykazu kompetencji kadry
zarządzającej IT w administracji"

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na opracowaniu Wykazu kompetencji kadry zarządzającej IT w administracji. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail joanna.malczewska@mac.gov.pl do 19 listopada 2013 r.


Warunki wyboru Wykonawcy:

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
  3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
  4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
  6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem zadania, zamieszczonym poniżej. Dodatkowych informacji udziela pracownik MAC Joanna Malczewska, tel. 22 245 55 66, e-mail: joanna.malczewska@mac.gov.pl.

 

Opis przedmiotu zamówienia umieszczono w załączniku.