DRUKUJ
2016-04-11

Załatwianie spraw

Sprawy wpływające do Departamentu Polityki Międzynarodowej są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Stan przyjmowanych spraw: 

tel. 22 245-55-28, e-mail: Sekretariat.DPM@mc.gov.pl