DRUKUJ
2021-07-06

e-podpis (TPS5) - dokumentacja dotycząca
integracji z podpisem zaufanym oraz podpisem
osobistym

e-podpis (TPS5) umożliwia złożenie podpisu zaufanego, osobistego lub certyfikatem kwalifikowanym. Rozszerzenie funkcjonalności, w stosunku do poprzednich wersji usług TPS, dotyczy podpisu osobistego, który jest możliwy do wykorzystania przez użytkowników, posiadających dowód osobisty z warstwą elektroniczną i certyfikatem podpisu osobistego.
 

W związku z powyższym dotychczas wykorzystywane usługi (TPS1, TPS2, TPS3) będą stopniowo wygaszane, dlatego rekomenduje się aby do końca 2022 roku przejść na nową usługę TPS5.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

  1. Instrukcja dla Integratora e-podpis (TPS5)
  2. Instrukcja przejścia z TpSigning (TPS) na TpSigning5 (TPS5)
  3. Zaktualizowane_załączniki_ePodpis (TPS5)_dokumentacja_dla_integratora