DRUKUJ
2016-04-15

Petycja zawierająca postulat uwzględnienia
autoryzacji wieloskładnikowej

1. Data złożenia: 12 kwietnia 2016 r.

 

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Paweł Smater.

 

3. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona do 31 maja 2016 r.

 

4. Odpowiedzi wnoszącemu petycję udzielono 12 maja 2016 r.