DRUKUJ
2021-08-11

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat
za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji wraz z pismami i materiałami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – poz.176.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami i materiałami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.