DRUKUJ
2016-10-14

Program otwierania danych publicznych - Uchwała
Nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września
2016 r.

UCHWAŁA NR 107/2016 RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Programu otwierania danych publicznych"

 

Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych. Mogą one stanowić fundament powstania
innowacyjnych dóbr, usług i produktów pobudzających rozwój gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle kreatywnym.
 
Dostęp osób zainteresowanych do danych czy – szerzej – do informacji jest podstawowym instrumentem kontroli społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność i transparentność działań
administracji.
 
 
Pełna treść uchwały została umieszczona w załączniku.