DRUKUJ
2017-01-24

Analiza prawna - Regulacje partnerstwa
publiczno-prywatnego w wybranych krajach Unii
Europejskiej i prawie polskim – możliwości
zmian

PRZYGOTOWANA NA ZLECENIE MINISTERSTWA CYFRYZACJI W RAMACH NARODOWEGO PLANU SZEROKOPASMOWEGO, JAKO NARZĘDZIE W OBSZARZE „ZACHĘTY INWESTYCYJNE DLA INWESTYCJI OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH” W DZIAŁANIU „PROMOCJA WSPÓŁINWESTYCJI”

 

Partnerstwo publiczno-prywatne jest instytucją umożliwiającą elastyczną realizację zadań z zakresu użyteczności publicznej z wykorzystaniem doświadczenia i kompetencji partnera prywatnego. Instytucja ta, jeśli tylko zostanie odpowiednio przygotowana i wdrożona, może przynieść wiele korzyści zarówno dla partnera prywatnego, czyli sfery prywatnej partnera publicznego, czyli administracji rządowej lub samorządowej, jak i całej społeczności lokalnej korzystającej z usług użyteczności publicznej. Niezależnie od oczywistych korzyści, jakie może przynieść szersze zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, w Polsce ta forma realizacji inwestycji nie jest w praktyce często wykorzystywana w celu realizacji zadań publicznych, a sytuacja taka utrzymuje się mimo podejmowania przez władze publiczne aktywnych działań skierowanych na aktywizację tej formy współpracy. Powody braku popularności partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce są różnorodne, począwszy od niechęci społecznej i braku zaufania do tej instytucji, przez wątpliwości o charakterze budżetowo-fiskalnym, aż do barier prawnych.

 

Pełna treść analizy została umieszczona w załączniku.