DRUKUJ
2017-01-31

Badanie społeczne dotyczące poznania opinii
społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania
analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej

 
 
Badanie przeprowadzono na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.
 
 
Badanie społeczne dotyczące opinii społeczeństwa na temat przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej zrealizowane zostało w kwietniu 2016 roku przez instytut Millward Brown na zlecenie Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.
 
Badanie zrealizowane zostało techniką CAPI - bezpośredniego wywiadu ankieterskiego przeprowadzanego w domach respondentów. W trakcie wywiadu ankieter odczytywał pytania wyświetlające się na monitorze komputera, zaznaczał odpowiedzi wskazane przez respondenta (pytania zamknięte) lub zapisywał treść wypowiedzi respondenta (pytania otwarte).
Badanie przeprowadzone zostało na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18-75 lat.
 
 
Pełna treść badania została umieszczona w załączniku.