DRUKUJ
2017-01-31

Analiza rynku telekomunikacyjnego w obszarze
inwestycji MŚP w sieci szerokopasmowe

Przedmiotem niniejszego raportu jest analiza rynku telekomunikacyjnego w obszarze
inwestycji sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (dalej
„MŚP”) w sieci szerokopasmowe.
 
Zgodnie ze stosowaną definicją UE „na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż
250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro”. Operatorzy z segmentu MŚP są
charakterystyczną grupą podmiotów dla polskiego rynku telekomunikacyjnego. Wedle
danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „UKE), do Systemu Informacyjnego
o Infrastrukturze Szerokopasmowej (dalej „SIIS”) w 2016 r. informacje o swojej
infrastrukturze przesłało 2871 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z czego większość
stanowią mikro, małe i średnie firmy. Wyraźną obecność MŚP na rynku dostępu
szerokopasmowego potwierdzają dane z raportów UKE3, opracowań firm analitycznych oraz
branżowych izb gospodarczych. W 2015 r. udział obsługiwanych abonentów usług
stacjonarnego dostępu do internetu przez ten segment operatorów wynosił 28,3%, podczas
gdy rok wcześniej 28,1%.
 
 
Pełna treść analizy została umieszczona w załączniku.