DRUKUJ
2014-04-25

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

U C H WA Ł A N R 1 / 2 0 1 4 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”
 
 
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa został umieszczony w załączniku.