DRUKUJ
2012-04-12

Wyniki postępowań konkursowych otwartych
konkursów ofert.

Wyniki postępowań konkursowych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn.:


- organizacja festiwalu rockowegoskierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce,
- publikacja czasopisma literackiego skierowanego do mniejszości ukraińskiej w Polsce.

 

Zatwierdzenie wyników postępowań konkursowych przedstawiono  w załącznikach.