DRUKUJ
2017-07-11

Załatwianie spraw

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie Polityki Geoinformacyjnej można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 55 36;

e-mail - sekretariat.dpg@mc.gov.pl

 

Zakres zadań

 

 • zapewnienie realizacji polityki geoinformacyjnej w Polsce

 

 • realizacja zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej;

 

 • opracowywanie projektów planów udziału organów administracji publicznej w tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej;

 

 • monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej, w tym prowadzenie ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawanie im identyfikatorów;

 

 • koordynowanie działań dotyczących tworzenia i utrzymywania wspólnych elementów infrastruktury technicznej infrastruktury informacji przestrzennej;

 

 • zapewnienie interoperacyjności i harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

 

 • zapewnianie publicznego dostępu do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;

 

 • współpraca z wojewodami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;

 

 • realizacja zadań związanych ze współpracą z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej;

 

 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu polityki geoinformacyjnej;

 

 • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz posiedzeń tej Rady.