2018-02-26

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – UD322

 

Projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  Projekt PRD.docx 47,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie PRD.docx 31,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR PRD.docx 42,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo do Rady ds. Cyfyzacji.pdf 97,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do KWIRST.pdf 96,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do konsultacj...iniowania.pdf 98,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo kierujące do...sortowych.pdf 101,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MRiRW - b.u..pdf 129,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opinia MSZ.pdf 83,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MRPiPS.pdf 97,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opinia PIU.pdf 188,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RCL.pdf 86,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PWPW uwaga.pdf 329,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi KPRM - Minister Sasin.pdf 34,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MF.pdf 181,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ITS - brak uwag.pdf 130,91 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się