2015-07-17

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:

Bogdan Szlubowski, tel. 22 245 58 03, bogdan.szlubowski@mac.gov.pl

Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

 

Ignacy Święcicki tel. 22 245 54 18 ignacy.swiecicki@mac.gov.pl

Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (w zakresie OSR).

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  ROZP_MAC_PLI CBD_20...0707_UZG.docx 47,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie na mie...yresorty.docx 17,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  OSR na miedzyresorty.docx 37,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo kierujące pr... zawodowe.pdf 74,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo kierujące pr...blicznych.pdf 74,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo kierujące pr...sortowych.pdf 98,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Brak uwag RCL.pdf 86,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  brak uwag PZ.pdf 178,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opinia MSZ.pdf 81,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Brak uwag MIR.pdf 151,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  stanowisko PIRC.pdf 195,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko Pracodawców RP .pdf 162,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  stanowisko KL.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  stanowisko TVP.pdf 288,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi KIGEIT_PLI_CBD.pdf 184,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko ZPP .pdf 518,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MF.pdf 135,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MSW.pdf 138,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi PIIT.pdf 388,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo kierujące na KRMC.pdf 68,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista Kontrolna - i...c na KRMC.pdf 216,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OSR rozp na KRMC.pdf 269,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport z konsultacj...blicznych.pdf 265,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport z uzgodnień...u na KRMC.pdf 255,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tabela legislacyjna na KRMC.pdf 138,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZP_RM_PLI CBD_20150707_KRMC.pdf 223,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzasadnienie na KRMC.pdf 96,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. wniosek na KRM z...poprawką.pdf 23,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4b. podtrzymanie wniosku.pdf 32,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Wniosek na SKRM.pdf 92,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. OSR_ROZP_RM_PLI ....12.2015.docx 30,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  6 ROZP_RM_PLI CBD_... 12 2015.docx 49,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  6 opinia MSZ .pdf 80,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. UZAS_ROZP_RM_PLI....12.2015.docx 17,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  6. Wniosek na RM.pdf 82,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KP - RCL - pismo zw...5_112363).pdf 77,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo o zwolnienie z KP.pdf 78,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4 projekt.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3 projekt.pdf 1,92 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się