2019-08-02

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024 wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji –

 

Projekt uchwały wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  UCH_RM_Strategia Cy...8.02_UZG.DOCX 132,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo do konsultacj...iniowania.pdf 103,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo do uzgodnień.pdf 99,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo - zaproszenie...nieniową.pdf 103,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcza tabela opiniowanie.docx 44,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  UCH_RM_Strategia Cy....08.2019.docx 134,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zbiorcza tabela uwa...esortowe.docx 42,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zbiorcza tabela uwa...ubliczne.docx 146,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC raport z konsultacji.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC tabela nieuwzg...niowania.docx 18,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC zestawienie uw...niowania.docx 39,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  KRMC zestawienie uw...licznych.docx 128,68 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo na KRMC.pdf 90 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCH_RM_Strategia Cy..._na KRMC.docx 137,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pismo przewodnie na SKRM.pdf 101,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCH_RM_Strategia Cy...019_SKRM.docx 138,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  RM_raport z konsultacji.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo na RM_uchwał...gii Cyber.pdf 108,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opinia CAS_8.10.2019.docx 148,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  RM_tabela nieuwzgle...niowania.docx 18,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  RM_zestawienie uwag...niowania.docx 39,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  RM_zestawienie uwag...licznych.docx 128,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  UCH_RM_Strategia Cy....2019_RM.docx 124,72 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się