2015-08-28

Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (UC178)

Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (UC178) wraz z dokumentami towarzyszącymi.
 
 
Pełna treść projektu wraz z dokumentami towarzyszącymi została umieszczona w załączniku.

Załączniki

  1. Odwrócona tabel....2015 (1).doc 69 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. Tabela zbieżno....2015 (1).doc 150 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. OSR_UST_w_spr_po....2015 (1).doc 201 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. Wniosek do KPRM.pdf 80,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. UZAS_UST_w_spr_p....2015 (1).doc 181 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. Wniosek do MSZ.pdf 78,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1. UST_w_spr_pon_wy...2015 (1).docx 63,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uwagi UM Woj Małopolskiego.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. Wniosek do KWRiST.pdf 83,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opinia KPRM 2.09.2015.pdf 178,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedź MAC na u...1.09.2015.pdf 101,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opinia MSZ 9.09.2015.pdf 133,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko MAC do u...8.09.2015.pdf 109,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Podtrzymanie uwag K...4.09.2015.pdf 61,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uwagi MKiDN 21.09 (KRMC).pdf 268,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uwagi GIODO 22.09 (KRMC).pdf 973,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Lista Kontrolna ...na KRMC .docx 28,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Odwrócona tabel... na KRMC .doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. OSR_UST_w_spr_po... na KRMC .doc 224 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Protokół rozbi...na KRMC .docx 24,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Tabela zbieżno... na KRMC .doc 149,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Tabela_legislacy..._na KRMC .doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. UST_w_spr_pon_wy...015 KRMC.docx 93,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. UZAS_UST_w_spr_p... na KRMC .doc 180,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Załącznik do ... na KRMC .doc 144,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2__Wniosek_na_KRMC_...dpisu_MMM.pdf 69,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 UST_w_spr_pon_wy...KRMC (2).doc 181,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Ustalenia KSE 8.10.2015.pdf 114,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Tabela zbieżności.pdf 359,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. UST_w_spr_pon_wy....2015 KSE.pdf 342,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi MKiDN 6.10.2015.pdf 57,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uwagi MSZ 6.10.2015.pdf 34,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Zał Uwagi MKiDN 6.10.2015.pdf 63,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. UZAS_UST_w_spr_p....2015 KSE.pdf 358,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Brak uwag MF na ...9.10.2015.pdf 200,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. ZAŁ_OSR_UST_w_s....2015 KSE.pdf 383,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Materiał uzupe...8.10.2015.pdf 234,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Materiał uzupe...1.10.2015.pdf 122,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Odniesienie się...1.10.2015.pdf 122,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Materiał uzupe...1.10.2015.pdf 703,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Opinia MSZ o zgo...9.10.2015.pdf 672,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Podtrzymanie uwa...2.10.2015.pdf 55,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uwagi KPRM na SK...6.10.2015.pdf 504,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Stanowisko MAC d...1.10.2015.pdf 703,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uwagi MKiDN na S...9.10.2015.pdf 191,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uwagi MSW na SKR...9.10.2015.pdf 395,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Wyciąg z ustale...9.10.2015.pdf 352,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Bez uwag MF na R...7.12.2015.pdf 41,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Materiał na RM ...2.12.2015.pdf 365,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Odniesienie się...7.12.2015.pdf 106,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Odwrócona tabel...godności.pdf 104,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Opinia MSZ nt. z... UE na RM.pdf 37,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. OSR na RM 2.12.2015.pdf 821,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Wyciąg z ustale...2.10.2015.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Przyjęcie przez...7.12.2015.pdf 21,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. ROZP_MKiDN na RM 7.09.2015.pdf 341,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Ustalenia KRMC 30.09.2015.pdf 40,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uwaga MKiDN do O...4.12.2015.pdf 77,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Tabela zgodności.pdf 276,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uwagi MŚ na RM 7.12.2015.pdf 107,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uzasadnienie na ...2.12.2015.pdf 353,25 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się