2020-01-24

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń wraz z pismami towarzyszącymi.

 

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – RD528

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Załączniki

  pismo uzgodnienia.pdf 111,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo konsultacje i...wanie (1).pdf 112,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ROZP_MC_plan dział...00124_UZG.pdf 194,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaproszenie na konf...nsultacje.pdf 94,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaproszenie na konf...- resorty.pdf 93,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  bez uwag PZ.pdf 234,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BEZ UWAG - ZPMEiT Mediakom.pdf 312,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BEZ UWAG - Śląski UW.pdf 367,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pismo na KWRiST.pdf 74,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UWAGI - KIGEiT.pdf 167,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MSZ_opinia w uzgodnieniach.docx 655,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  uwagi - PIIT.pdf 312,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UWAGI - UKE.pdf 409,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MF.pdf 229,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uwagi FCB.pdf 735,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MON.pdf 374,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uwagi MR.pdf 117,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UZG_UWAGI RCL _ roz...ca MC) -1.pdf 183,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tabela uwag - uzgod....02.2020.docx 46,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  tabela uwag - konsu....02.2020.docx 52,77 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się