2014-07-22

Załatwianie spraw

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Biurze Dyrektora Generalnego można uzyskać w sekretariacie biura.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 59 17;

e-mail - sekretariat.bdg@mac.gov.pl