2016-03-24

Załatwianie spraw

Sprawy wpływające do Departamentu e-Państwa są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Stan przyjmowanych spraw: 

tel. 22 245-59-13, e-mail: sekretariat.di@mc.gov.pl