2016-03-24

Załatwianie spraw

Sprawy wpływające do Departamentu Cyberbezpieczeństwa są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Stan przyjmowanych spraw: 

tel. 22 245 57 03, e-mail: sekretariat.dc@mc.gov.pl

 

 

Przewidziane ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) formularze dla dostawców usług zaufania:

 

  • Formularz wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanego dostawcy usług zaufania,
  • Formularz zgłoszenia niekwalifikowanego dostawcy usług zaufania.
  • Formularz zgłoszenia incydentu przez dostawcę usług zaufania.

 

Załączniki

  MC formularz zgłos...ncydentu.docx 19,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  MC formularz zgłos...incydentu.pdf 332,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MC formularz zgłos...zaufania.docx 24,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  MC formularz wniosk...zaufania.docx 26,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  MC formularz wniosk... zaufania.pdf 296,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MC formularz zgłos... zaufania.pdf 279,72 KB (pdf) szczegóły pobierz