Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja dotycząca rejestrów umów przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji
Petycja dotycząca rejestrów umów przesłana do Ministerstwa
Cyfryzacji
16.12.2015 więcej
Sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów w 2014 roku
Sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz
przyjęć interesantów w 2014 roku
30.03.2015 więcej
Sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów w 2013 roku
Sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz
przyjęć interesantów w 2013 roku
18.04.2014 więcej
Sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
Sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz
przyjęć interesantów w 2012 roku.
09.04.2013 więcej
Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków
Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w
Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
23.11.2012 więcej