Lista artykułów

Nazwa artykułu
Załatwianie spraw
Załatwianie spraw w DPO
22.07.2014 więcej
Procedura określająca terminy oraz sposób opracowywania i składania wymaganych dokumentów w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
Procedura określająca terminy oraz sposób opracowywania i
składania wymaganych dokumentów w sprawach o nadanie orderów i
odznaczeń państwowych przedkładanych przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji Kancelarii Prezydenta RP
30.04.2014 więcej
Zasady nadawania odznaki honorowej
Zasady nadawania odznaki honorowej „Zasłużony dla
Łączności”
17.04.2013 więcej