2016-11-16

Załatwianie spraw

Infolinia Ministerstwa Cyfryzacji: 222 500 110 (czynna w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00. Sprawy dotyczące certyfikatów obsługiwane są w godzinach 10:00-14:00).

Infolinia centralna: 222 500 115 - informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (czynna w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00)

 

Czym się zajmujemy?

Do naszych zadań należy utworzenie i koordynacja działań w ramach Strategii Informatyzacji Państwa, Wspólnej Infrastruktury Państwa przeznaczonej do integracji i efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów z obszaru infrastruktury Państwa.

 

Kontakty:
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Procedura wnioskowania o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP-

 

Procedura link -  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/pomoc_urzednik/!ut/p/a

 

 

Problemy techniczne w funkcjonowaniu systemu ePUAP: 42 253 54 50 (czynna w dni robocze w godz. 7:00 - 18:00)

 

 

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK):

 

Informacje dotyczące CEPiK - link;  http://www.cepik.gov.pl/

 

Infolinia CEPiK: 42 253 54 54; 42 253 54 99

 

 

Systemy Rejestrów Państwowych (SRP)

 

Dostęp do SRP -  link; https://mc.gov.pl/dostep-srp

 

Infolinia Źródło: 42 253 54 99

 

Sekretariat DSP: nr tel. 22 245 57 19, adres mailowy: sekretariat.dip@mc.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się