2016-11-16

Załatwianie spraw

Infolinia Ministerstwa Cyfryzacji: 222 500 110 (czynna w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00. Sprawy dotyczące certyfikatów obsługiwane są w godzinach 10:00-14:00).

Infolinia centralna: 222 500 115 - informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (czynna w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00)

 

Czym się zajmujemy?

Do naszych zadań należy utworzenie i koordynacja działań w ramach Strategii Informatyzacji Państwa, Wspólnej Infrastruktury Państwa przeznaczonej do integracji i efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów z obszaru infrastruktury Państwa.

 

Kontakty:
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Procedura wnioskowania o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP-

 

Procedura link -  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/pomoc_urzednik/!ut/p/a

 

 

Problemy techniczne w funkcjonowaniu systemu ePUAP: 42 253 54 50 (czynna w dni robocze w godz. 7:00 - 18:00)

 

 

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK):

 

Informacje dotyczące CEPiK - link;  http://www.cepik.gov.pl/

 

Infolinia CEPiK: 42 253 54 54; 42 253 54 99

 

 

Systemy Rejestrów Państwowych (SRP)

 

Dostęp do SRP -  link; https://mc.gov.pl/dostep-srp

 

Infolinia Źródło: 42 253 54 99

 

Sekretariat DIP: nr tel. 22 245 57 19, adres mailowy: sekretariat.dip@mc.gov.pl