Lista artykułów

Nazwa artykułu
Załatwianie spraw
Załatwianie spraw DWRMNiE
23.07.2014 więcej
Zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich
załatwiania lub rozstrzygania - miesiąc: 01.01.2014 r. do
13.05.2014 r.
21.07.2014 więcej
Zestawienie miesięczne - sierpień 2012
Miesięczne zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności
ich załatwiania lub rozstrzygania DWRMNIE w sierpniu 2012.
17.09.2012 więcej
Zestawienie miesięczne - lipiec 2012 r.
Zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich
załatwiania lub rozstrzygania DWRMNiE w lipcu 2012 r.
03.08.2012 więcej
Zestawienie miesięczne - maj 2012 r.
Zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich
załatwiania lub rozstrzygania DWRMNIE w maju 2012 r.
15.06.2012 więcej
Zestawienie miesięczne - kwiecień 2012 r.
Miesięczne zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności
ich załatwiania lub rozstrzygania DWRMNIE
16.05.2012 więcej
Zestawienie miesięczne - marzec 2012 r.
Miesięczne zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności
ich załatwiania lub rozstrzygania DWRMNIE
18.04.2012 więcej
Miesięczne zestawienie - luty 2012 r.
Miesięczne zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności
ich załatwiania lub rozstrzygania DWRMNIE
03.04.2012 więcej