Lista artykułów

Nazwa artykułu
Załatwianie spraw
Załatwianie spraw DWRMNiE
23.07.2014 więcej
Zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
Zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich
załatwiania lub rozstrzygania - miesiąc: 01.01.2014 r. do
13.05.2014 r.
21.07.2014 więcej
Zestawienie miesięczne - sierpień 2012
Miesięczne zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności
ich załatwiania lub rozstrzygania DWRMNIE w sierpniu 2012.
17.09.2012 więcej
Zestawienie miesięczne - lipiec 2012 r.
Zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich
załatwiania lub rozstrzygania DWRMNiE w lipcu 2012 r.
03.08.2012 więcej
Zestawienie miesięczne - maj 2012 r.
Zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich
załatwiania lub rozstrzygania DWRMNIE w maju 2012 r.
15.06.2012 więcej
Zestawienie miesięczne - kwiecień 2012 r.
Miesięczne zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności
ich załatwiania lub rozstrzygania DWRMNIE
16.05.2012 więcej
Zestawienie miesięczne - marzec 2012 r.
Miesięczne zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności
ich załatwiania lub rozstrzygania DWRMNIE
18.04.2012 więcej
Miesięczne zestawienie - luty 2012 r.
Miesięczne zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności
ich załatwiania lub rozstrzygania DWRMNIE
03.04.2012 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się