Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Świadczenie usług eksperckiego wsparcia oraz dostępu do baz danych w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii cyfrowych.
Świadczenie usług eksperckiego wsparcia oraz dostępu do baz
danych w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii
cyfrowych.
13.08.2020 więcej
Dialog techniczny - KRONIK@ Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury
Dialog techniczny na KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów
Nauki i Kultury - BDG-WZP.260.12.2020.
24.07.2020 więcej
Dialog techniczny - dostępność cyfrowa aplikacji mobilnych
Dialog techniczny dotyczący oprogramowania do badania
dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych
22.04.2020 więcej
Dialog techniczny
Świadczenie usług eksperckiego wsparcia oraz dostępu do baz
danych w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii
cyfrowych
24.03.2020 więcej
Kompleksowa organizacja pięciodniowej międzynarodowej konferencji
Kompleksowa organizacja pięciodniowej międzynarodowej
konferencji pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji
11.09.2019 więcej
Dialog techniczny"Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej ..."
"Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej w internecie
upowszechniającej informację o otwartych danych i portalu
dane.gov.pl"
09.08.2019 więcej
„Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu w formule grywalizacji dla Pełnomocników ds. otwartości danych”
„Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu w formule
grywalizacji dla Pełnomocników ds. otwartości danych”.
13.06.2019 więcej
Dialog Techniczny - Organizacja kilkudniowej międzynarodowej konferencji pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji
Dialog Techniczny - Organizacja kilkudniowej międzynarodowej
konferencji pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji
08.02.2019 więcej
Dialog Techniczny - Organizacja międzynarodowej konferencji pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji
Organizacja międzynarodowej konferencji pod patronatem
Ministerstwa Cyfryzacji
23.01.2019 więcej
Dialog techniczny " Usługi chmurowe dla administracji publicznej"
" Usługi chmurowe dla administracji publicznej"
21.12.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się