2018-06-15

Ogłoszenie o dialogu technicznym w zakresie Zintegrowanej Platformy Analitycznej

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że zamierza prowadzić dialog techniczny, mający na celu uzyskanie informacji w zakresie sposobu pozyskiwania licencji na oprogramowanie, niezbędne dla funkcjonowania Zintegrowanej Platformy Analitycznej w administracji publicznej w zakresie umożliwiającym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. Intencją Zamawiającego jest ogłoszenie postępowania publicznego, prowadzącego do zawarcia kontraktów, pozwalających na swobodne, dynamiczne nabywanie licencji, stosownie do prowadzonych badań analitycznych.

 

Zapraszający do dialogu: Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Departament Rozwoju Systemów, email: sekretariat.drs@mc.gov.pl

 

Pełna treść projektu ogłoszenia o dialogu technicznym została umieszczona w załącznikach.

Załączniki

  Ogloszenie o Dialog...encje_ZPA.pdf 700,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalaczniki do ogloszenia.pdf 491,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół końcowy...hnicznego.pdf 427,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja.pdf 468,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zakończenie dialogu.pdf 473,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się