Lista artykułów

Nazwa artykułu
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
28.11.2017 więcej
Informacje o działaniach podejmowanych wobec Ministra Cyfryzacji przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra
Cyfryzacji roku przez podmioty wykonujące zawodową
działalność lobbingową
07.07.2016 więcej