2012-09-13

Elektroniczna forma aktów prawnych

Edytor Aktów Prawnych EDAP - wersja z dnia 31 marca 2010 r.

 

                      Ministerstwo udostępnia kolejną wersję edytora aktów prawnych EDAP przygotowanego przez MSWiA w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. 2008 Nr 75, poz. 451 z późn. zm.). W obecnej wersji edytora skorygowano funkcje zapisu oraz odczytu aktów prawnych (usunięto problemy z odczytem przypisów dolnych).

 

                     Program udostępniony jest jako wersja rozwojowa. W związku z powyższym Departament Informatyzacji MAiC zwraca się z prośbą o dalsze zgłaszanie uwag odnośnie przedmiotowego edytora. Państwa spostrzeżenia oraz sugestie proszę kierować na adres michal.kaczmarczyk@mac.gov.pl

Załączniki

  edap wer. z dn. 31.03.2010.zip 53,19 MB (zip) szczegóły pobierz