2015-12-23

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Ministerstwa Cyfryzacji

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do MC:

1.

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.

2.

Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres mc@mc.gov.plJednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:15 – 16:15 do Kancelarii Głównej mieszczącej się w pokoju nr 19 przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie  na następujących nośnikach danych:

  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 
  3. Płyta CD-RW
 

 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do MC:

1.       Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

2.       Akceptowalne formaty załączników to:

1.       DOC, RTF, XPS, XLS

2.       ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX

3.       CSV

4.       TXT

5.       GIF, TIF, BMP, JPG, PNG

6.       PDF

7.       ZIP

3.       Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4.       Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.