Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia polegającego na świadczeniu usługi monitoringu zewnętrznego serwisów internetowych/adresów url
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia
polegającego na świadczeniu usługi monitoringu zewnętrznego
serwisów internetowych/adresów url
20.10.2015 więcej
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do projektu
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do projektu
pozakonkursowego pn. „Standardy obsługi inwestora w
samorządzie”
15.10.2015 więcej
Informacja dotycząca wysokości zwrotu w 2017 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
Informacja dotycząca wysokości zwrotu w 2017 r. z budżetu
państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2016 r.
15.09.2015 więcej
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Standardy
obsługi inwestora w samorządzie”
21.08.2015 więcej
Ważny komunikat o publikacji informacji dot. zamówień publicznych
Ważna informacja dla użytkowników systemu ePUAP
11.08.2015 więcej
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia polegającego na świadczeniu usług edukacji dorosłych na poziomie akademickim
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia
polegającego na świadczeniu usług edukacji dorosłych na
poziomie akademickim.
05.08.2015 więcej
Przygotowanie opracowania nt. sytuacji komórek IT centralnej administracji rządowej wg stanu na 31 grudnia 2014 r.
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania
ofert na wykonanie zamówienia polegającego na przygotowaniu
opracowania nt. sytuacji komórek IT centralnej administracji
rządowej wg stanu na 31 grudnia 2014 r. Oferty należy
przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail
anna.bramska@mac.gov.pl do 1 czerwca 2015 r.
28.05.2015 więcej
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Jedno okienko obywatela do komunikacji z administracją publiczną i nie tylko”
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Jedno
okienko obywatela do komunikacji z administracją publiczną i
nie tylko”
20.05.2015 więcej
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia polegającego na przygotowaniu opracowania nt. sytuacji komórek IT centralnej administracji rządowej wg stanu na 31 grudnia 2014 r.
Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia
polegającego na przygotowaniu opracowania nt. sytuacji komórek
IT centralnej administracji rządowej wg stanu na 31 grudnia 2014
r.
19.05.2015 więcej
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu partnerskiego „Uproszczenie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych dla Obywateli i Przedsiębiorców”
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu
partnerskiego „Uproszczenie i Elektronizacja Procedur...
29.04.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się