2015-10-15

Ogłoszenie wyników naboru partnerów do projektu

Minister Administracji i Cyfryzacji działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.), dokonał wyboru partnerów do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”. Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie standardu postępowania jednostek samorządu, w obszarze obsługi inwestora.

 

Poniżej prezentujemy wyniki oceny naboru partnerów do projektu w kolejności od najwyżej ocenionych:

 

Zgłoszenia na partnera typu A:

 1. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A – 37,25 pkt
 2. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. – 30 pkt
 3. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. – 29,5 pkt
 4. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. – 28,25 pkt

 

Zgłoszenia na partnera typu B:

 1. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – 32,75 pkt
 2. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 32 pkt
 3. F5 Konsulting Sp. z o.o. – 27 pkt
 4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 22,75 pkt
 5. Konsorcjum Blue Energy Sp. z o.o. i DGA Optima Sp. z o.o. – 20,25 pkt
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – 18,75 pkt
 7. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. – 15,75 pkt

 

Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze partnera Komisja konkursowa do oceny zgłoszeń zarekomendowała Ministrowi Administracji i Cyfryzacji wybór dwóch najwyżej ocenionych zgłoszeń każdego z typów partnerów :

 • Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Zgodnie z pkt IX.6 ogłoszenia o naborze partnera od wyników naboru nie przysługuje odwołanie.

Link do ogłoszenia naboru 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się