2015-05-20

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Jedno okienko obywatela do komunikacji z administracją publiczną i nie tylko”

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Jedno okienko obywatela do komunikacji z administracją publiczną i nie tylko” wraz z kryteriami wyboru partnera.

 

Projekt wraz z kryteriami wyboru zamieszczono w załącznikach.

 

 

Uwaga

 

Informujemy, że nastąpiło przedłużenie terminu składania zgłoszeń o naborze na partnera projektu z 21 na 35 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze partnera projektu

 

Minister Administracji i Cyfryzacji działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) i kierując się rekomendacją przedstawioną przez Komisję od oceny zgłoszeń i przedstawienia rekomendacji powołanej zarządzeniem Nr 30 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny zgłoszeń i przedstawienia rekomendacji wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu „Jedno okienko obywatela do komunikacji z administracją publiczną i nie tylko" (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyf. z 2015 r. poz. 48) dokonał wyboru:

 

Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.

ul. Stanisława Żaryna 2C

02-593 Warszawa

 

jako partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Jedno okienko obywatela do komunikacji z administracją publiczną i nie tylko".

 

 

 

Załączniki

  KRYTERIA WYBORU PARTNERA.docx 24,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt Ogloszenia ...ie tylko.docx 48,51 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się