2015-08-05

Szacunkowa wycena kosztów zrealizowania zamówienia polegającego na świadczeniu usług edukacji dorosłych na poziomie akademickim

 

W celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy do przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zrealizowania zamówienia polegającego na świadczeniu usług edukacji dorosłych na poziomie akademickim w postaci trzech kursów akademickich z zakresu informatyki dla pracowników komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach administracji rządowej i urzędach marszałkowskich.

 

Wyceny należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail 

anna.bramska@mac.gov.pl do 13.08.2015 r.

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu zamówienia znajdują się w załączonym dokumencie.

 

  1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich wycen  Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania przesłanych informacji.
  2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66  Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Anna Bramska
Tel. 22 245 55 69 ; e-mail: anna.bramska@mac.gov.pl

Załączniki

  OPIS PRZEDMIOTU ZAM...matyków.docx 36,56 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się