2014-07-25

Organy nadzorowane

Organy nadzorowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji:

 

 

  • GŁÓWNY GEODETA KRAJU

 

Kierujący - Główny Geodeta Kraju Pan Kazimierz Bujakowski

Zastępca Głównego Geodety Kraju – Pan Jacek Jarząbek

Strona internetowa - http://www.gugik.gov.pl

 

 

  • PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Kierujący - Prezes Urzędu Pani Magdalena Gaj

Zastępca Prezesa - Pani Lidia Kozłowska

Zastępca Prezesa - Pan Karol Krzywicki

Strona internetowa - http://www.uke.gov.pl

 

 

Jednostki nadzorowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji 

 

 

  • INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII W WARSZAWIE

 

Kierujący - Dyrektor dr inż. Robert Władysław Bauer

Zastępca Dyrektora - dr hab. Beata Konopska

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych - wakat

Strona internetowa - http://www.igik.edu.pl

 

 

  • INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE

 

Kierujący - Dyrektor dr inż. Jerzy Żurek

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych - prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - mgr Mirosław Fereniec

Strona internetowa - http://www.itl.waw.pl