2015-12-31

Jednostki nadzorowane

 

 ORGANY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA CYFRYZACJI

 

  • PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Prezes -

Zastępca Prezesa wykonujący obowiązki Prezesa - Pan Krzysztof Dyl 

Zastępca Prezesa - Pan Karol Krzywicki

Strona internetowa - http://www.uke.gov.pl

 

 

 JEDNOSTKI NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA CYFRYZACJI 

 

  • CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

 

Dyrektor - Marcin Walentynowicz

 

Strona Internetowa - http://www.coi.gov.pl/

 

  • INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE

 

Kierujący - Dyrektor dr inż. Jerzy Żurek

Zastępca Dyrektora ds. Operacyjnych - Monika Nowosielska

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych - Jordi Mongay Batalla

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Komunikacji - Mariusz Zdrodowski

Strona internetowa - http://www.itl.waw.pl

 

  • NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA W WARSZAWIE

 

Dyrektor NASK - Kamil Sitarski

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych - Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji - Krzysztof Silicki

Z-ca Dyrektora ds. Projektów Administracyjno-Edukac. - Piotr Lichota 

 

Strona internetowa - http://www.nask.pl/

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się