2014-07-25

Jednostki podległe

Jednostki podległe Ministrowi Administracji i Cyfryzacji

 

 

  • CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

 

Kierujący - Dyrektor Jerzy Goraziński

 

Strona internetowa - http://www.cca.gov.pl/pl 

 

 

  • CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

 

Kierujący - Dyrektor Joanna Boćkowska

                  Zastępca dyrektora Eliza Pogorzelska

 

Strona internetowa - http://cppc.gov.pl/