2015-12-31

Jednostki podległe

 

 
 

Jednostki podległe Ministrowi Cyfryzacji

 
CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI - podmiot uległ likwidacji
 
Likwidacja została zakończona 30 czerwca 2016 r.
 
 
 
 
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
 
Dyrektor Wanda Buk
 
Zastępca dyrektora Wojciech Szajnar 
 
 
Strona internetowa - http://cppc.gov.pl/