2014-07-15

Komisja Heraldyczna

Status prawny, organizacja, przedmiot działalności i kompetencje.

 

Przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji działa, jako organ opiniodawczo-doradczy, Komisja Heraldyczna [powołana rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 83 ze zm.)]. Komisja powołana została na podstawie art. 2a ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 13 poz. 130 ze zm.).

 

Pozostałe informacje dotyczące Komisji Heraldycznej zamieszczono w załączniku.

Załączniki

  Co powinien zawiera... symbolu.docx 18,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Łańcuchy.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zasady tworzenia he...pieczęci.doc 50 KB (doc) szczegóły pobierz
  Stanowienie wyróż... stronę.docx 47,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Komisja Heraldyczna... 09 2015.docx 20,61 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się