2015-05-06

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Wszystkie informacje dot. tej Komisji można znaleźć pod linkiem - http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/komisja-wspolna