2011-12-22

Dane kontaktowe

Ministerstwo Cyfryzacji

Adres:

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa


NIP: 5213621697,  Regon: 145881488


e-mail: mac@mac.gov.pl
Kontakt dla mediów: media@mac.gov.pl

 

 

Kierownictwo Ministerstwa:

 

 

Sekretariat Minister Anny Streżyńskiej: tel. 22 245 59 20; Sekretariat.AStrezynska@mac.gov.pl 

 

Sekretariat Sekretarza Stanu Witolda Kołodziejskiego: tel. 22 245 59 21

 

Sekretariat Podsekretarza Stanu Szymona Rumana: tel. 22 245 54 45

 

Sekretariat Podsekretarza Stanu Piotra Woźnego: tel. 22 245 54 31

 

Sekretariat Dyrektora Generalnego Elżbiety Markowskiej: tel. 22 245 54 42

 

Sekretariat Szefa Gabinetu Politycznego Ministra 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Komórki organizacyjne

 

Gabinet Polityczny Ministra 

Szef Gabinetu Politycznego 

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel. 22 245 54 26

e-mail: sekretariat.gp@mac.gov.pl

 

Biuro Ministra

Zastępca dyrektora Joanna Marczak-Redecka

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 31

e-mail: sekretariat.bm@mac.gov.pl

 

Departament Administracji Publicznej

Dyrektor Grzegorz Ziomek

Zastępca dyrektora Andrzej Rudlicki

Zastępca dyrektora Szymon Wróbel

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel. 22 245 59 10

e-mail: sekretariat.dap@mac.gov.pl

 

Departament Budżetu i Finansów

Dyrektor Beata Rudzka

Zastępca dyrektora Halina Tymczyszyn

Zastępca dyrektora Mikołaj Stęszewski

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 54 53

e-mail: sekretariat.dbif@mac.gov.pl

 

Departament Informatyzacji

Dyrektor Sebastian Christow

Zastępca dyrektora Justyna Duszyńska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 13

e-mail: sekretariat.di@mac.gov.pl

 

Departament Kontroli, Skarg i Wniosków

Dyrektor Magdalena Soszyńska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 55 28

e-mail: sekretariat.dksiw@mac.gov.pl

 

Departament Koordynacji Funduszy Europejskich

Dyrektor Ewa Graniewska 

Zastępca dyrektora Piotr Sielecki

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.  22 245 54 50

e-mail: sekretariat.dkfe@mac.gov.pl

 

Departament Poczty

Dyrektor Marcin Wójtowicz

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 14

e-mail: sekretariat.dpo@mac.gov.pl

 

Departament Prawny

Dyrektor Katarzyna Kobierska

Zastępca dyrektora Katarzyna Prusak-Górniak

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mac.gov.pl

 

Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Dyrektor Andrzej Trzęsiara

Zastępca dyrektora Bogumiła Szlaga

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 11

e-mail: sekretariat.drkl@mac.gov.pl

 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Dyrektor Maciej Groń

Zastępca dyrektora Tomasz Napiórkowski

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 55 44

e-mail: sekretariat.dsi@mac.gov.pl

 

Departament Telekomunikacji

Dyrektor Stanisław Dąbek

Zastępca dyrektora Justyna Romanowska

Zastępca dyrektora Dariusz Dąbek 

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel. 22 245 59 18

e-mail: sekretariat.dt@mac.gov.pl

 

Departament do spraw  Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor Zbigniew Śwircz

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 54 84

e-mail: sekretariat.duskz@mac.gov.pl

 

Departament  Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Dyrektor Józef Różański

Zastępca dyrektora Andrzej Marciniak

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22  245 59 19

e-mail: sekretariat.dwrmnie@mac.gov.pl

 

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Daniel Kasprzak

Zastępca dyrektora Dariusz Bogucki

Zastępca dyrektora Krzysztof Różycki

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 59 17

e-mail: sekretariat.bdg@mac.gov.pl

 

Rzecznik Prasowy 

 

tel. +48 22 245 58 46

Pytania prasowe: media@mac.gov.pl