2015-12-23

Kontakt z Ministerstwem

 

 

Dane kontaktowe:

 

Ministerstwo Cyfryzacji

 

Adres:

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa


NIP: 5213621697,  Regon: 145881488

 

Adres PEF – NIP: 5213621697


e-mail: mc@mc.gov.pl


Kontakt dla mediów e-mail: media@mc.gov.pl

 

Bieżący kontakt dla dziennikarzy: 

 

  • tel:+48539546224
  • tel:+48723997955
  • tel:+48723998543
  • e-mail: media@mc.gov.pl

 

Kierownictwo Ministerstwa:

 

Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji - Mateusz Morawiecki

 

Sekretariat Sekretarza Stanu

 

Sekretariat Podsekretarza Stanu 

 

Sekretariat Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji : tel. 22 245 54 42

Sekretariat.DG@mc.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie Cyfryzacji - 

iod@mc.gov.pl

 

Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych w czasie jego nieobecności

Katarzyna Marcisz - email: iod@mc.gov.pl

 

 

 

Dane kontaktowe - komórki organizacyjne:

 

 

Biuro Ministra

Kierujący Biurem – Łukasz Dudkiewicz Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 31

e-mail: sekretariat.bm@mc.gov.pl

 

 

Departament Budżetu i Finansów

Dyrektor Lidia Olszak

Zastępca dyrektora Emilia Załuska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 54 53

e-mail: sekretariat.dbif@mc.gov.pl

 

 

Departament Cyberbezpieczeństwa

Dyrektor Robert Kośla

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 22

e-mail: sekretariat.dc@mc.gov.pl

 

 

Departament Prawny

Dyrektor Magdalena Witkowska-Krzymowska

Zastępca dyrektora Iwona Szulc

Zastępca dyrektora Jolanta Sarnowska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

 

Departament Rozwoju Usług 

Dyrektor Michał Przymusiński

Zastępca dyrektora – Anna Weber

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 55 44

e-mail: sekretariat.dru@mc.gov.pl

 

 

Departament Telekomunikacji

Dyrektor Agnieszka Krauzowicz

Zastępca dyrektora Tomasz Proć

Zastępca dyrektora Jacek Zieliński

p.o. Zastępcy dyrektora Dominik Kopera

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel. 22 245 59 18

e-mail: sekretariat.dt@mc.gov.pl

 

 

Departament Zarządzania Systemami

Dyrektor Marcin Błach

Zastępca dyrektora Katarzyna Kopytowska

Zastępca dyrektora Piotr Skociński

Zastępca dyrektora Joanna Baranowska

Zastępca dyrektora Radosław Kałużniak

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 54 12

e-mail: sekretariat.drs@mc.gov.pl

 

 

Departament Polityki Międzynarodowej  

Dyrektor Michał Pukaluk

Zastępca dyrektora Hubert Romaniec

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel.: 22 245 55 28

e-mail: Sekretariat.DPM@mc.gov.pl

 

 

Biuro Dyrektora Generalnego

Kierujący Biurem – Marcin Błach Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami

Zastępca dyrektora Krzysztof Wielgosz

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 59 17

e-mail: sekretariat.bdg@mc.gov.pl

 

 

Departament Architektury Informacyjnej Państwa

Dyrektor Jacek Paziewski

Zastępca dyrektora Monika Skrzyńska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 59 13

e-mail: Sekretariat.DAIP@mc.gov.pl

 

 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Dyrektor Łukasz Dudkiewicz

Zastępca dyrektora – Joanna Dębek

Zastępca dyrektora: Bogusław Dębski

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 55 85

e-mail: sekretariat.dkc@mc.gov.pl

 

 

Departament Zarządzania Danymi

Dyrektor Anna Gos

Zastępca dyrektora Agnieszka Kułakowska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 55 85

e-mail: Sekretariat.DZD@mc.gov.pl

 

 

Departament Rozwiązań Innowacyjnych

Dyrektor Michał Wiśniewski

Zastępca dyrektora Michał Pariaszewski

ul. Królewska 27

00-60 Warszawa

tel. 22 245-58-52

e-mail: sekretariat.DRI@mc.gov.pl 

 

Zespół Lidera Cyfryzacji

Lider Cyfryzacji Grzegorz Zajączkowski

ul.Królewska 27

00-060 Warszawa

tel.: 509 044 646

e-mail: Grzegorz.zajaczkowski@mc.gov.pl  

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się