2015-12-23

Kontakt z Ministerstwem

Dane kontaktowe

 

Ministerstwo Cyfryzacji

 

Adres:

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa


NIP: 5213621697,  Regon: 145881488


e-mail: mc@mc.gov.pl


Kontakt dla mediów e-mail: media@mc.gov.pl

Bieżący kontakt dla dziennikarzy: tel. 48 22 556 84 70;

                                                       tel. kom. 48 694 444 486

 

Kierownictwo Ministerstwa:

 

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski

 

Sekretariat: tel. 22 245 59 20; 

 

Sekretariat Ministra Marka Zagórskiego: tel. 22 245 59 21

Sekretariat.MZagorski@mc.gov.pl

 

Sekretariat Sekretarza Stanu Karola Okońskiego: tel. 22 245 54 45

Sekretariat.KOkonski@mc.gov.pl

 

Sekretariat Podsekretarza Stanu Wandy Buk: tel. 22 245 58 68

Sekretariat.WBuk@mc.gov.pl

 

Sekretariat Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji Michała Widelskiego: tel. 22 245 54 42

Sekretariat.DG@mc.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 

 

Komórki organizacyjne

 

 

Biuro Ministra

Dyrektor Łukasz Dudkiewicz

Zastępca dyrektora Joanna Marczak-Redecka

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 31

e-mail: sekretariat.bm@mc.gov.pl

 

 

Departament Budżetu i Finansów

Dyrektor Arkadiusz Jarkiewicz

Zastępca dyrektora Szymon Nowak

Zastępca dyrektora Emilia Załuska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 54 53

e-mail: sekretariat.dbif@mc.gov.pl

 

 

Departament Cyberbezpieczeństwa

Dyrektor Robert Kośla

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 22

e-mail: sekretariat.dc@mc.gov.pl

 

 

Departament Prawny

Dyrektor Katarzyna Prusak-Górniak

Zastępca dyrektora Magdalena Witkowska-Krzymowska

Zastępca dyrektora Sylwester Szczepaniak

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

 

Departament Rozwoju Usług Cyfrowych

Dyrektor Tomasz Napiórkowski

Zastępca dyrektora Michał Przymusiński

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 55 44

e-mail: sekretariat.druciod@mc.gov.pl

 

 

Departament Telekomunikacji

Dyrektor: Agnieszka Krauzowicz

Zastępca dyrektora Dariusz Dąbek 

p.o. Zastępcy dyrektora Dominik Kopera

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel. 22 245 59 18

e-mail: sekretariat.dt@mc.gov.pl

 

 

Departament Systemów Państwowych

Dyrektor Piotr Gajewski

Zastępca dyrektora Martyna Horęda

Zastępca dyrektora Robert Domagała

Zastępca dyrektora Paweł Głośniewski

Zastępca dyrektora Andrzej Korza

Zastępca dyrektora Katarzyna Kopytowska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 54 12

e-mail: sekretariat.drs@mc.gov.pl

 

 

Departament Polityki Międzynarodowej

Dyrektor Maciej Groń

Zastępca dyrektora Michał Pukaluk

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel.: 22 245 55 28

e-mail: sekretariat.dwmia@mc.gov.pl

 

 

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Daniel Kasprzak

Zastępca dyrektora Jolanta Cader

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 59 17

e-mail: sekretariat.bdg@mc.gov.pl

 

 

Biuro Analiz i Projektów Strategicznych

Dyrektor Jacek Paziewski

Zastępca dyrektora Justyna Duszyńska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 59 13

e-mail: sekretariat.bzpp@mc.gov.pl

 

Departament Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji

Dyrektor Agata Miazga

Zastępca dyrektora Robert Król

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 55 85

e-mail: sekretariat.dkc@mc.gov.pl

 

Departament Zarządzania Danymi

Dyrektor Maciej Kawecki

Zastępca dyrektora Joanna Baranowska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 58 52

e-mail: sekretariat.dzd@mc.gov.pl

 

Zespół Lidera Cyfryzacji

ul.Królewska 27

00-060 Warszawa

tel.:  

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się