2015-12-23

Kontakt

 

 

Dane kontaktowe:


 

Adres:

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa


NIP: 5213621697,  Regon: 145881488

 

Adres PEF – NIP: 5213621697


e-mail: mc@mc.gov.pl


Kontakt dla mediów e-mail: media@mc.gov.pl

 

Bieżący kontakt dla dziennikarzy: 

 

 

Kierownictwo: 
 

Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji - Mateusz Morawiecki

 

Sekretariat Sekretarza Stanu

 

Sekretariat Podsekretarza Stanu 

 

Sekretariat Dyrektora Generalnego Ministerstwa Cyfryzacji : tel. 22 245 54 42

Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego -  Pani Lucyna Gać

Sekretariat.DG@mc.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) - Katarzyna Zakrzewska 

e-mail - iod@mc.gov.pl

 

 

 

Dane kontaktowe - komórki organizacyjne:

 

Departament Cyberbezpieczeństwa

Dyrektor Robert Kośla

Zastępca dyrektora Marcin Wysocki

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 22

e-mail: sekretariat.dc@mc.gov.pl

 

 

Departament Regulacji Cyfrowych

Dyrektor Magdalena Witkowska - Krzymowska

Zastępca dyrektora Jolanta Sarnowska

Zastępca dyraktora: Anna Markowska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

 

 

Departament Rozwoju Usług 

Zastępca dyrektora Michał Przymusiński

Zastępca dyrektora Anna Weber

Zastępca dyrektora Joanna Baranowska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 55 44

e-mail: sekretariat.dru@mc.gov.pl

 

 

Departament Telekomunikacji

Dyrektor Tomasz Proć

Zastępca dyrektora Grzegorz Czwordon

Zastępca dyrektora Tomasz Opolski

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

tel. 22 245 59 18

e-mail: sekretariat.dt@mc.gov.pl

 

 

Departament Zarządzania Danymi

Dyrektor Anna Gos

Zastępca dyrektora Agnieszka Kułakowska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 55 85

e-mail: Sekretariat.DZD@mc.gov.pl

 

 

Departament Zarządzania Systemami

Dyrektor 

Zastępca dyrektora Radosław Kałużniak

Zastępca dyrektora Katarzyna Kopytowska

Zastępca dyrektora Maciej Świderski

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel. 22 245 54 12

e-mail: sekretariat.drs@mc.gov.pl

 

 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Dyrektor Katarzyna Nosalska

Zastępca dyrektora Emilia Załuska

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 54 50

e-mail: sekretariat.dkc@mc.gov.pl

 

 

Departament Rozwiązań Innowacyjnych

Dyrektor Michał Pariaszewski

Zastępca dyrektora Anna Biała

ul. Królewska 27

00-60 Warszawa

tel. 22 245-58-52

e-mail: sekretariat.DRI@mc.gov.pl 

 

 

Departament Architektury Informacyjnej Państwa

Dyrektor Andrzej Pieczunko

Zastępca dyrektora Andrzej Charchuła

ul. Królewska 27

00-060  Warszawa

tel.: 22 245 59 13

e-mail: Sekretariat.DAIP@mc.gov.pl

 

 

 

Departament Polityki Cyfrowej

Dyrektor Michał Pukaluk

Zastępca dyrektora Hubert Romaniec

Zastępca dyrektora Joanna Dębek

 

 

 

Zespół Lidera Cyfryzacji

Lider Cyfryzacji Grzegorz Zajączkowski

ul.Królewska 27

00-060 Warszawa

tel.: 509 044 646

e-mail: Grzegorz.zajaczkowski@mc.gov.pl  

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się