Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Plan działalności Ministra Cyfryzacji na rok 2016 dla działu administracji rządowej: Informatyzacja
Plan działalności Ministra Cyfryzacji na rok 2016 dla działu
administracji rządowej: Informatyzacja
07.12.2015 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego za 2014 r.
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności - Państwowego
Instytutu Badawczego za 2014 r
02.07.2015 więcej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z
wykonania planu działalności za rok 2014
30.04.2015 więcej
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu za 2014 rok
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu za 2014 rok.
18.02.2015 więcej
Plan działalności Ministra Administracji i Cyfryzacji na rok 2015
Plan działalności Ministra Administracji i Cyfryzacji na rok
2015.
28.11.2014 więcej
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego za 2013 r.
Sprawozdanie finansowe Instytutu Łączności-Państwowego
Instytutu Badawczego za 2013 r.
16.07.2014 więcej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z
wykonania planu działalności za rok 2013
05.05.2014 więcej
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu za rok 2013
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów:
administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania
religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne za 2013 rok.
12.03.2014 więcej
Plan Działalności Ministra Administracji i Cyfryzacji na rok 2014 dla działów administracji rządowej: administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
Plan Działalności Ministra Administracji i Cyfryzacji na rok
2014 dla działów administracji rządowej: administracja
publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz
mniejszości narodowe i etniczne
27.11.2013 więcej
Sprawozdania finansowe Instytutu Geodezji i Kartografii za rok 2012; 2013; 2014
Sprawozdania finansowe Instytutu Geodezji i Kartografii za rok
2012; 2013; 2014
09.07.2013 więcej
12