Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2019
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2019
31.07.2020 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Cyfryzacji za rok 2019 dla działu administracji rządowej: Informatyzacja
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Cyfryzacji
za rok 2019 dla działu administracji rządowej: Informatyzacja
30.04.2020 więcej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Cyfryzacji za rok 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Cyfryzacji
za rok 2019
30.04.2020 więcej
Kontrola zarządcza - rok 2020
Kontrola zarządcza - rok 2020
29.11.2019 więcej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2018 rok
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2018 rok
19.02.2019 więcej
Kontrola zarządcza - rok 2019
Kontrola zarządcza - rok 2019
07.12.2018 więcej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2017 rok
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2017 rok
28.03.2018 więcej
Kontrola zarządcza - rok 2018
Kontrola zarządcza - rok 2018
04.12.2017 więcej
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu informatyzacja w 2016 roku
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu
informatyzacja w 2016 roku
26.01.2017 więcej
Kontrola zarządcza - rok 2017
Kontrola zarządcza - rok 2017
02.12.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się