Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Ministerstwie Edukacji Narodowej (za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.) dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Ministerstwie Edukacji
Narodowej (za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018
r.) dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych,
używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi
wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
04.09.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.) dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (za okres od dnia 1 stycznia
2017 r. do 30 czerwca 2018 r.) dotyczącej zgodności systemów
teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych
z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
04.09.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w Ministerstwie Infrastruktury (za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r.) dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
Wystąpienie pokontrolne z kontroli (za okres od dnia 1 stycznia
2017 r. do 31 marca 2018 r.) dotyczącej zgodności systemów
teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych
z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
04.09.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności
systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań
publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów
teleinformatycznych
16.07.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie realizacji obowiązków dotyczących przekazania, w celu udostępnienia w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, posiadanego zasobu informacyjnego oraz metadanych opisujących jego strukturę, a także ich systematycznego weryfikowania i aktualizowania
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie realizacji
obowiązków dotyczących przekazania, w celu udostępnienia w
Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, posiadanego zasobu
informacyjnego oraz metadanych opisujących jego strukturę, a
także ich systematycznego weryfikowania i aktualizowania
15.02.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie realizacji obowiązków dotyczących przekazania, w celu udostępnienia w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, posiadanego zasobu informacyjnego oraz metadanych opisujących jego strukturę, a także ich systematycznego weryfikowania i aktualizowania.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie realizacji
obowiązków dotyczących przekazania, w celu udostępnienia w
Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, posiadanego zasobu
informacyjnego oraz metadanych opisujących jego strukturę, a
także ich systematycznego weryfikowania i aktualizowania.
15.02.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności
systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań
publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów
teleinformatycznych
15.02.2018 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności
systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań
publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów
teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej,
przeprowadzonej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
27.03.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, przeprowadzonej w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Wystąpienie pokontrolne z kontroli dotyczącej zgodności
systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań
publicznych z minimalnymi wymaganiami dla systemów
teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej,
przeprowadzonej w Ministerstwie Sportu i Turystyki
30.09.2016 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Ministerstwa
Wystąpienie pokontrolne z kontroli prawidłowości wykorzystania
i rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Ministerstwa
26.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się